Zgłoszenie na kurs paralotniowy

   Osoby zainteresowane zgłoszeniem na kurs paralotniowy prosimy o wysłanie meila: biuro@paralotnie-albatros.pl z informacją: Imię, nazwisko, data kursu, waga/wzrost oraz numer telefonu

Jeśli masz pytania dzwoń:
biuro +48 / 793 444 372 lub +48 / 792 648 066
Wojtek +48 / 502 139 764
lub skorzystaj z naszego formularza z działu KONTAKT

Wypełnij zgłoszenie na kurs paralotniowy:

Prosimy o staranne wypełnienie wszystkich pól formularza- Wybierz typ kursu
- Wybierz datę kursu
- Podaj swoją wagę
- Podaj swój wzrost

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła paralotniowa ALBATROS, której właścicielem jestWojciech Owczarz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P.H.U.BIEL-MET Wojciech Owczarz, ul. Cegielniana 41, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5470129900, REGON: 002402530.

Twoje dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zgłoszenieza pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej). Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Po upływie ww. czasu dane będą mogły być przetwarzane jedynie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Możesz wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub mailowo na adres: biuro@paralotnie-albatros.pl lub listownie na adres: ul. Cegielniana 41, 43-300 Bielsko-Biała.

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.Twoje dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej, Administrator nie będzie podejmował wobec Twoich danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacje na temat kursów paralotniowych, wyjazdów szkoleniowych, oraz egzaminów pod nr. tel:
telefon +48 / 793 444 372

Zakup biletów na loty tandemowe paralotnią (pasażerskie) pod nr. tel:
telefon +48 / 793 444 372

Rezerwacja terminów, oraz realizacja lotów tandemowych paralotnią(pasażerskich) pod nr. tel:
telefon +48 / 792 648 066


Szkoła paralotniowa "Albatros" Wojciech Owczarz

Adres do korespondencji:

ul. Cegielniana 41
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
napisz do nas maila biuro@paralotnie-albatros.pl

telefon +48 / 793 444 372
NIP: 9372654352

Siedziba szkoły: Silveretta
ul. Górska 32,
34-312 Międzybrodzie Żywieckie
woj. śląskie
telefon +48 / 792 648 066

Biuro na szczycie Góry Żar
Organizacja lotów tandemowych, zapisy, informacje, szkolenia
telefon +48 / 792 648 066

Zakup biletów na loty tandemowe (pasażerskie) pod nr. tel:

telefon +48 / 793 444 372

Rezerwacja terminów, oraz realizacja lotów tandemowych (pasażerskich) pod nr. tel:

telefon +48 / 792 648 066

Informacje na temat kursów, wyjazdów szkoleniowych, oraz egzaminów pod nr. tel:

telefon +48 / 793 444 372

Znajdź nas na facebooku

ikona facebooka

Strony internetowe: www.michaelsoft.pl