Formularz zgłoszeniowy na kurs paralotniowy

Osoby zainteresowane zgłoszeniem na kurs prosimy o wysłanie meila: biuro@paralotnie-albatros.pl z informacją:
Imię , nazwisko, data kursu, waga/wzrost oraz numer telefonu